Raport roczny 2011

Kontakt

Centrala i Zarząd BRE Banku
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

tel. 022 829 00 00 (recepcja - centrala BRE Banku, ul. Senatorska)
fax 022 829 00 33

Zespół Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji.

Chmielewski Wojciech

Wojciech Chmielewski - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
tel. +48 22 829 14 34
fax: +48 22 829 04 88
Wojciech.Chmielewski@brebank.pl

Filipkowska Joanna

Joanna Filipkowska - Zastępca Dyrektora Biura Relacji Inwestorskich
tel. +48 22 829 04 53, +48 22 438 04 53
fax: +48 22 829 04 88
Joanna.Filipkowska@brebank.pl

Adresy

 

Wypowiedź Prezesa Zarządu

Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Banku komentuje wyniki Grupy w 2011 roku. więcej