Raport roczny 2011

42. Dywidenda na akcję

W dniu 2 marca 2012 roku Zarząd BRE Banku SA podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku o nie wypłacaniu dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2011. Wniosek Zarządu zostanie przedłożony do oceny Radzie Nadzorczej Banku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek