Raport roczny 2011

8. Przychody z tytułu dywidend


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 85 26
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 15 028 8 147
Przychody z tytułu dywidend, razem 15 113 8 173

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek