Raport roczny 2011

7. Wynik z tytułu opłat i prowizji


Przychody z tytułu opłat i prowizji Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Prowizje za obsługę kart płatniczych 351 819 321 626
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 230 017 221 279
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 167 441 150 287
Opłaty z tytułu działalności maklerskiej 114 515 113 743
Prowizje za prowadzenie rachunków 111 509 104 168
Prowizje za realizację przelewów 89 070 78 599
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 39 739 41 334
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 68 782 65 531
Prowizje z działalności powierniczej 16 525 11 972
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty
związane z zarządzaniem
12 634 11 644
Pozostałe 77 121 58 562
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 279 172 1 178 745Koszty z tytułu opłat i prowizji Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Koszty obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych (176 594) (187 586)
Koszty prowizji płacone na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów Banku (82 849) (88 506)
Koszty prowizji działalności ubezpieczeniowej (17 741) (37 153)
Uiszczone opłaty maklerskie (29 893) (27 274)
Uiszczone pozostałe opłaty (132 123) (92 307)
Koszty z tytułu opłat i prowizji, razem (439 200) (432 826)Prowizje z tytułu działalności ubezpieczeniowej, w tym: Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
- Przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego 151 108 135 164
- Przychody z tytułu administracji polis 16 333 15 123
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej razem 167 441 150 287

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek