Raport roczny 2011

3. Zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym

Zarządzanie ryzykiem stanowi immanentny element zarządzania Grupą BRE Banku SA. Funkcje i zadania związane z zarządzaniem ryzykiem występują na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, począwszy od Rady Nadzorczej a na jednostkach biznesowych banku skończywszy. Zarządzanie ryzykiem jest ujęte w jednolity proces realizowany przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne.

3.1. Podział ról w procesie zarządzania ryzykiem Pokaż 

3.2. Struktura dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem Pokaż 

3.3. Zarządzanie poszczególnymi typami ryzyka Pokaż 

3.4. Ryzyko kredytowe Pokaż 

3.5. Koncentracja aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych Pokaż 

3.6. Ryzyko rynkowe Pokaż 

3.7. Ryzyko walutowe Pokaż 

3.8. Ryzyko stopy procentowej Pokaż 

3.9. Ryzyko płynności Pokaż 

3.10. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym Pokaż 

3.11. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych Pokaż 

3.12 Pozostała działalność Pokaż 

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek