Raport roczny 2011

VI.2. Informacja o akcjach BRE Banku na koniec 2011 roku

Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba akcji Banku przedstawiała się następująco:

  • Łączna liczba akcji BRE Banku: 42 102 746 akcji zwykłych i na okaziciela.
  • Żadne akcje nie są uprzywilejowane, każda daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
  • Wartość nominalna 1 akcji: 4,0 zł.
  • Kapitał zakładowy BRE Banku: 168 410 984 zł, w całości opłacony.
  • Akcje BRE Banku notowane na GPW od 1992 roku.
  • Akcje są składową indeksów GPW: WIG, WIG20 i WIG Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów WIG 20 short, WIG 20 lev i WIG PL.

W 2011 roku liczba akcji wzrosła łącznie o 16 072 akcje, wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla Zarządu. W efekcie nowych emisji kapitał zakładowy wzrósł o 64,3 tys. zł.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek