Raport roczny 2011

VI.3. Notowania kursu akcji BRE Banku na GPW

W 2011 roku, na rynki akcji zagranicą i w Polsce negatywny wpływ miała pogarszająca sie sytuacja fiskalna krajów peryferyjnych Europy znajdująca odzwierciedlenie w wycenie większości spółek, w szczególności sektora bankowego.

Kurs zamknięcia akcji BRE Banku w dniu ostatniej sesji w 2011 roku (30 grudnia) wyniósł 246,00 zł, co w porównaniu z kursem 31 grudnia 2010 roku oznaczało spadek o 19,1%. W tym samym czasie indeksy giełdowe WIG, WIG20 i WIG Banki spadły odpowiednio o 20,8%, o 21,9% i o 21,7%.


Kapitalizacja Spółki na koniec 2011 roku wyniosła 10,4 mld zł (2,3 mld EUR) wobec 12,8 mld zł (3,2 mld EUR) na 31 grudnia 2010 roku.

Średnie dzienne obroty akcjami BRE Banku w 2011 roku wyniosły 12,8 mln zł i były o wyższe niż w 2010 roku (11,2 mln zł).

Na koniec 2011 roku, wskaźniki kapitalizacji rynkowej wyniosły odpowiednio:

  • wskaźnik P/BV (cena do wartości księgowej) 1,3 wobec 1,9 przed rokiem,
  • wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) 9,1 wobec 17,4 przed rokiem.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek