Raport roczny 2011

XIV. Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2011 roku były wyższe, niż w poprzednich latach. W skali Grupy wyniosły 359,2 mln zł wobec 257,0 mln zł w 2010 roku. Natomiast w samym Banku wynosiły one 211,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wydano 128,6 mln zł.

Inwestycje poniesione w Banku w większości, bo w kwocie 115,3 mln zł dotyczyły obszaru informatyki. Bank kontynuował modernizację i rozwój podstawowych komponentów środowiska informatycznego.

Nakłady w obszarze logistyki i bezpieczeństwa w kwocie 61,2 mln zł były związane z rozwojem i modernizacją sieci oddziałów korporacyjnych i centrali oraz dodatkowym wyposażaniem placówek detalicznych. 

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek