Raport roczny 2011

IX.3. Sieć dystrybucji

Liczba i zakres działania placówek bankowości detalicznej Banku odzwierciedlają ukierunkowanie na obszary o dużym potencjale wzrostu oraz wagę, jaką Bank przykłada do rozwoju innych kanałów dystrybucji, takich jak internet i bankowość telefoniczna. Rozwój wielu kanałów dostępu do bankowości ma wpływ na stale rosnącą liczbę klientów i wspiera tradycyjne kanały dystrybucji Banku.

Od lipca 2009 roku sieć dystrybucji mBanku w Polsce zarządzana jest przez spółkę zależną Aspiro, oferującą szeroką gamę produktów Grupy i podmiotów zewnętrznych. Na koniec grudnia 2011 roku sieć ta liczyła 97 lokalizacji (25 Centrów Finansowych, 62 mKioski i 10 mKiosków partnerskich) oraz 30 Punktów Obsługi Agencyjnej.

Liczba placówek mBanku za granicą w stosunku do końca 2010 roku nie uległa zmianie. W Czechach wynosi ona 26 (obecnie działa tam 17 mKiosków i 9 Centrów Finansowych), natomiast na Słowacji 9 (5 mKiosków i 4 Centra Finansowe).

MultiBank działa poprzez 135 placówek (74 Centra Usług Finansowych, 61 Placówek Partnerskich) wobec 133 na koniec 2010 roku. Placówki MultiBanku zlokalizowane są głównie w większych miastach, co jest zgodne z modelem Banku nastawionym na obsługę zamożniejszych grup klientów.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek