Raport roczny 2011

X. Pozostała działalność Grupy BRE Banku

Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.

Przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług z zakresu rozliczeń i obsługi baz danych, archiwum elektronicznego, archiwum tradycyjnego oraz wprowadzania danych dla Grupy BRE Banku i Grupy Commerzbanku, a także dla klientów zewnętrznych.

W 2011 roku CERI kontynuowała współpracę z bankowością korporacyjną i detaliczną BRE Banku a także z wybranymi spółkami Grupy BRE Banku. Poszerzono współpracę w zakresie wsparcia rozliczeń operacji oraz w zakresie realizacji transportów dokumentów oraz ich archiwizacji. Znacząco poszerzono także współpracę z Comerzbankiem w zakresie nowych procesów operacyjnych z Grupy Commerzbank (m.in. backup dla Centrum Regionalnego w Pradze)

Spółka wypracowała w 2011 roku zysk brutto w wysokości 0,7 mln zł wobec 3,6 mln zł w roku ubiegłym.

Zmiany własnościowe i organizacyjne, które objęły spółkę CERI na przełomie 2011 i 2012 roku  zostały przedstawione w punkcie ”Istotne transakcje ogłoszone przez Grupę BRE Banku”

BRE.locum SA

BRE.locum jest spółka developerską, działającą na pierwotnym rynku nieruchomości. W 2011 roku spółka BRE.locum podpisała umowy sprzedaży 185 mieszkań, podczas gdy w 2010 roku umów tych było 259. Według stanu na koniec 2011 roku spółka miała w ofercie 287 mieszkań w projektach ukończonych, oraz 368 mieszkań w projektach w trakcie realizacji. Zysk brutto spółki za 2011 rok osiągnął 12,5 mln zł wobec 7,6 mln zł w 2010 roku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek