Raport roczny 2011

I.3. Skład Grupy BRE Banku na koniec grudnia 2011 roku

Wraz z rozwojem działalności Bank zakładał lub kupował spółki, które oferowały produkty i usługi komplementarne do bankowych, zaspakajające rosnące potrzeby klientów Grupy. Do najważniejszych należały: BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE Banku, polska spółka factoringowa BRE Faktoring (uprzednio Polfactor) oraz BRE Ubezpieczenia. Na koniec 2011 roku konsolidacją objętych było 15 spółek.

Podział działalności Grupy BRE Banku na segmenty i obszary biznesowe przedstawiał się następująco:


Grupa BRE Banku
Segment Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość
Detaliczna
Klienci Korporacyjni
i Instytucje
Działalność Handlowa
i Inwestycyjna
Bank
 • Obsługa korporacji
 • Obsługa finansowa
  dużych przedsiębiorstw
 • Obsługa małych i średnich
  przedsiębiorstw
 • Finansowanie strukturalne
  i mezzanine
 • Ryzyko i Zarządzanie
  Płynnością
 • Rynki Finansowe
 • Instytucje Finansowe
 • mBank
  (klienci detaliczni
  i mikroprzedsiębiorstwa)
 • MultiBank
  (klienci zamożni)
 • Private Banking
  (klienci zamożni)
Spółki konsolidowane
 • BRE Leasing Sp. z o.o.
 • BRE Faktoring SA
 • Transfinance a.s.
 • BRE Holding Sp. z o.o.
 • BRE Gold FIZ
  Aktywów Niepublicznych
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Dom Inwestycyjny
  BRE Banku SA
 • BRE Bank Hipoteczny SA
 • BRE Finance France SA
 • BRE Wealth
  Management SA
 • Aspiro SA
 • BRE Ubezpieczenia
  TUiR SA
 • BRE Ubezpieczenia
  Sp. z o.o.
 • BRE.locum SA
 • Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.
Inne
spółki

W porównaniu z końcem 2010 roku, ubyły dwie spółki: Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt., w związku z ich sprzedażą (szerzej w punkcie „Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2011 roku”). Transakcja został sfinalizowana 28 lipca 2011 roku. Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie powyższe spółki są konsolidowane metodą pełną. Ich działalność została pokrótce przedstawiona w częściach poświęconym obszarom biznesowym, do których zostały zaliczone.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek